HAFOD MORFA Copperworks

Gwaith Copr HAFOD MORFA

Industrial Heritage Trail | Llwybr Treftadaeth Diwydiannol

“Feeder canal to Hafod Copperworks” © Crown copyright: RCAHMW | “Camlas cyflenwi iwaith copr Hafod © Hawlfraint y goron; RCAHMW

Originally the offices of the Hafod Copperworks of Vivian & Sons, the building opened in 1863.  When it was no longer required as office space, it then became a social club for the staff of I.C.I. Landore and then Yorkshire Imperial Metals until the works closed in 1980, when it then became Landore Social Club.

When the works closed, the I.C.I. Landore Works War Memorial, which recognises those workers who gave their lives in the Second World War, was relocated from its original position on the gable end of the Morfa rolling mill building, to inside the entrance of Landore Social Club, where it can still be seen today.

If you look closely at the map, which dates from 1879 you will be able to identify some of the buildings, including the works offices *, which have survived to the present day.

_________________________

Yn wreiddiol, ‘roedd yr adeilad yn swyddfeydd i waith copr Hafod yn perthyn i Vivian a’i feibion ac fe’i agorwyd yn 1863.  Pan nad oedd ei angen mwy fel swyddfa, fe’i drowyd i mewn i glwb gymdeithasol i weithwyr I.C.I. Glandwr, ac wedyn Yorkshire Imperial Metals.  Pan gaeodd y gwaith yn 1980, troeodd i fod yn glwb gymdeithasol Glandwr. 

Pan gaeodd y gwaith, symudwyd cofeb rhyfel I.C.I., sy’n cydnabod y gweithwyr a fu farw yn yr Ail Ryfel Byd, o’i safle wreiddiol ar ddiwedd melin gwasgu Morfa i du fewn glwb gymdeithasol Glandwr, lle gellir ei weld heddiw.

Os edrychwch yn ofalus ar y tirlun, sy’n deillio o 1879, gallwch weld rhai o’r adeiladau, yn cynnwys swyddfeydd y gwaith, sydd wedi goroesi hyd heddiw.