HAFOD MORFA Copperworks

Gwaith Copr HAFOD MORFA

Industrial Heritage Trail | Llwybr Treftadaeth Diwydiannol

View of the Hafod Copperworks (Engraving 1880) | Golygfa gwaith copr Hafod (Engrafiad 1880)

This  gateway was the main entrance to Hafod Copperworks, being accessed by a bridge over the Swansea Canal.

The Hafod works offices (now Landore Social Club) and the limekiln are located on the opposite bank of the canal, as is the Trevivian settlement built for the workers (now Hafod).

Many of the workers endured hard physical working conditions and faced numerous dangers while working in the hot and dusty surroundings of the copperworks, they often suffered injuries. It was common for workers and local residents to experience ill health as a result of the poor working conditions and polluted surroundings, vast quantities of toxic sulphurous fumes were released into the atmosphere from the smelting furnaces.

________________________________

Y porth yma oedd brif fynedfa gwaith copr Hafod.  Cyrhaeddid yno ar bont dros gamlas Abertawe.

Mae swyddfeydd gwaith Hafod (‘nawr yn glwb cymdeithasol Glandwr) and ffwrnes calch ar ochr arall y gamlas, fel mae pentre Trevivian, a adeliadwyd i’r gweithwyr (fe’i gelwir ‘Hafod’ yn awr).

‘Roedd yn rhaid i lawer o’r gweithwyr ddioddef amodau gwaith gorfforol annodd ac ‘roedd yn rhaid iddynt gwynebu nifer o beryglon tra’n gweithio mewn amgylchiadau poeth a llychlyd.  Yn amal, ‘roeddent yn cael anafiadau.  ‘Roedd yn beth gyffredin i weithiwr ddioddef salwch oherwydd amodau gweithio gwael ac amgylchiadau llygredig.  Rhyddhawyd cymylau helaeth o fŵg sylffwr gwenwynig i mewn i’r awyrgylch o’r ffwrnesi toddi.

(bwrdd ychwannegol) 

Barge “Grace Darling” with horse “Zoe” and Mr Barnes c.1923”  City & County of Swansea:  Swansea Museum |. Darlun ar y dde – Llong “Grace Darling” gyda ceffyl “Zoe” a’r Br. Barnes, o gwpas 1923.  Dinas a Sir Aberatwe; Amgueddfa Abertawe.

This iconic image shows the bridge that crossed the canal and led to the entrance to Hafod Copperworks. The horse drawn barge which was used to deliver coal to the factories along the canal. The original surface of the bridge remains , showing the grooves worn in the stones by carts in the past, as does the cobbled slip down onto what would have been the canal towpath.

___________________

Mae’r llun enwog yma’n dangos y bont a oedd yn croesi’r gamlas yn arwain i fynedfa gwaith copr Hafod. Defnyddid llongau a dynid gan geffylau i ddod a glo i’r ffatrioedd ger y camlas. Mae wyneb gwreiddiol y bont yn parhau a gellir gweld rhigolau yn y cerrig a wnaed gan trolïau yn y gorffennol, yn union fel ar y llethr garregog i lawr i beth oedd glan y gamlas.t

Hafod Entrance  1981 © Sandy Johns  |  Darlun ar y chwith – Mynedfa Hafod 1981 ©Sandy Johns