HAFOD MORFA Copperworks

Gwaith Copr HAFOD MORFA

Industrial Heritage Trail | Llwybr Treftadaeth Diwydiannol

The process of smelting copper in the Swansea Valley first began in 1717 and it became so successful that, during the 1800s, Swansea was the centre of world copper production and acquired the nickname of Copperopolis.

Follow the trail to find out the story of Copperopolis and how the Hafod and the Morfa copperworks were so important in the development of the copper industry in Swansea.

Look out for the arrows and numbers along the trail and for the QR codes to find out more information about the site.

__________________

Dechreuodd broses toddi copr yn nyffryn Tawe yn 1717 ac ‘roedd mor llwyddianus nes bod Abertawe yn ganolfan cynhyrchu copr y byd erbyn yr 1800’au a cafodd y llys-enw “Copperopolis”.

 Dilynwch y llwybr i ddarganfod hanes Copperopolis a pham bod gwaith copr Hafod a Morfa mor bwysig yn ddatblygiad diwydiant copr yn Abertawe.

 Edrychwch am  y saethau a’r rhifau ar hyd y llwybr ac am yr arwydd QR i ddod o hyd i mwy o wybodaeth